Notice
1
2
Hoạt động xã hội

Không chỉ chú trọng trong vấn đề nghiên cứu, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng, Amigo Việt Nam còn có những hoạt động bên lề để nâng cao nhận thức, quảng bá hình ảnh cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng

Tính đến tháng 6/2015, Công ty CP Dược Phẩm Amigo Pharma Việt Nam đã có những hoạt động cộng đồng:

- Tháng 5/2015: Tổ chức chương trình "Chào hè - Cao lớn cùng Kanguru"

© Copyright EgameStudio 2015